Iepazīstināt: līdzcilvēkus, līdzinstitūcijas, līdzzināšanas. Nepaļauties uz iemītu taku un atstrādātu retoriku, neļaut nezināšanai izrādīties spēcīgākai par zināšanu. Veidot jaunu domas strāvu pasaules pārmaiņu kontekstā. Neraudzīt integrācijas politiku kā izpildāmu uzdevumu dienaskārtībā, bet gan kā fundamentālu apliecinājumu cilvēka spējai just empātiju.